Raketer förbjudet 2019 – Alla andra fyrverkerier tillåtet

29 december, 2018 i Nyheter

I juni 2019 förbjuds raketer på pinne efter ett initiativ från SFB.
Viss media har framställt det som att alla typer av konsumentfyrverkerier förbjuds i samband med detta, men det är alltså INTE sant!
Det är ENDAST raketer på pinne som kommer att tas bort från marknaden. Resterande produkttyper inom konsumentfyrverkerierna såsom bombtårtor, airbombs, fontäner m.m. kommer fortsättningsvis vara tillåtet för konsumenter att inhandla och skjuta av i samband med påsk, valborg och nyår utan polistillstånd.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om förändring av ordningsföreskrifterna inom Leksands kommun

14 december, 2018 i Nyheter

Kommunfullmäktige i Leksands kommun beslutade den 16 oktober 2018 att förändra de lokala ordningsföreskrifterna angående fyrverkerier med bl. a. ökade restriktioner för avskjut av fyrverkerier utan polistillstånd. En privatperson överklagade detta beslut till Förvaltningsrätten och Förvaltningsrätten upphäver nu Leksands kommuns beslut.

Läs hela domen genom att ladda ner den här.

Europol gör nedslag mot illegala fyrverkerinätverk

12 december, 2018 i Nyheter

80 ton sprängämnen beslagtagna och 4 webshoppar nedstängda.

Olagliga fyrverkerier är ett enormt problem i hela Europa.Dess oreglerade försäljning orsakar betydande säkerhetsrisker för sjöfarten som fraktar dem, skatteförluster för ekonomier och fara för slutkonsumenterna som inte har någon som helst aning om hur produktionskvaliteten är. Europol har under de senaste tre veckorna gjort ett flertal nedslag för att stävja detta.

Mer information på Europols hemsida: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-cooperation-disrupts-illegal-fireworks-network