80 ton sprängämnen beslagtagna och 4 webshoppar nedstängda.

Olagliga fyrverkerier är ett enormt problem i hela Europa.Dess oreglerade försäljning orsakar betydande säkerhetsrisker för sjöfarten som fraktar dem, skatteförluster för ekonomier och fara för slutkonsumenterna som inte har någon som helst aning om hur produktionskvaliteten är. Europol har under de senaste tre veckorna gjort ett flertal nedslag för att stävja detta.

Mer information på Europols hemsida: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-cooperation-disrupts-illegal-fireworks-network