Om oss

Vi är Sveriges Pyroteknikbranschförbund

SPBs ändamål är att stödja sina medlemmars gemensamma intressen inom fyrverkeriområdet.

Föreningen skall generellt

  • Vara en kontaktorganisation mot myndigheter som handlägger frågor inom föreningens intresseområde.
  • Verka för medlemmarnas utveckling.
  • Aktivt sprida information och kunskap om pyroteknik.
  • Främja utbildning för att säkerställa en långsiktig och kvalificerad kompetensförsörjning av personal.
  • Verka för en ständig förbättring av säkerheten.
  • Verka för att öka säkerhetsmedvetandet och kunskaperna och därmed förhindra att olyckor inträffar.

Styrelse

SPB:s styrelse har följande sammansättning

Ordförande

Erik Nilsson
Erik Nilsson AB

Kassör

Martin Hildeberg
Göteborgs fyrverkerifabrik

Sekreterare

Axel Moberg
Festival Fyrverkerier AB

Suppleanter

Simon Svensson

Våra medlemsföretag

Följande företag är medlemmar i Sveriges Pyroteknikbranschförbund.
Klicka gärna på logotyperna för att besöka respektive medlems egna webbplats.