Enligt pressrelease 21 december 2020 kl. 09:00 på MSB hemsida.

Den 1 juni 2019 infördes nya regler för användning av raketer med styrpinne. Det krävs numera en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen. Nu, över ett år senare kan MSB se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

Det var inför fjolårets nyår som de nya reglerna för användning av raketer med styrpinne aktualiserades. Sedan den 1 juni 2019 krävs det en särskild utbildning och tillstånd från kommunen, som rör användning av raketer med styrpinne. Ett år senare kan man se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

MSB skickar varje år en förfrågan till de största akutmottagningarna om inkomna sökande med skador från fyrverkerier. I de svar MSB fått in efter förra nyåret finns ingen som uppgett att de behandlat skador orsakade av raketer. Detta till skillnad från åren 2011-2018 då andelen skador orsakade av raketer legat på cirka 40 procent av de som sökt vård på en av de akutmottagningar som ingått i studien.

– Vi har tydliga indikationer på att införandet av regeln om tillståndskrav för raketer med styrpinne har varit framgångsrik då olyckorna med raketer har minskat kraftigt. Uppgifter baserat på ett år är för lite för att kunna säga att det rör sig om ett trendbrott vad gäller totala antalet olyckor med fyrverkerier, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

MSB uppfattar det som att regeln följs bra, troligen framför allt beroende på att återförsäljarna på den svenska marknaden inte har haft några raketer i sitt utbud.

Läs mer på MSB hemsida