Från och med maj 2021 ändras namnet Sveriges Fyrverkeribranschförbund (SFB) till Sveriges Pyroteknikbranschförbund (SPB).